УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ

За община Казанлък работим винаги с огромно уважение и гордост, за да бъде уютнo, красивo и модернo място. През годините икономиката й процъфтява и поради туризма, тъй като Казанлък е известен с богатото си културноисторическо наследство на уникалните и мистериозни Траки. Животът е процъфтявал тук от Античността и градът се е сблъсквал с много исторически обрати, но приспособен към обстоятелствата, оцелява и процъфтява.

Затова съм силно мотивирана да инвестираме още повече усилия в Казанлък, за да осигурим модерно и устойчиво развитие. Вие сте ключовите партньори, на които общината ни би разчитала.

Благодаря ви предварително за любезното внимание и с нетърпение очакваме да обсъдим възможностите с Вас!

Галина Стоянова,
Кмет на Община Казанлък

Галина Стоянова

Имоти от Индустриална зона Казанлък


  • 1. Поземлен имот 06848.12.282 НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 6614 кв.м
  • 2. Поземлен имот 06848.12.283 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 11272 кв.м
  • 3. Поземлен имот 06848.12.284 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 28199 кв.м
  • 4. Поземлен имот 06848.12.285 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 14047 кв.м
  • 5. Поземлен имот 06848.12.286 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 8204 кв.м
  • 6. Предстои разширение на имота на Индустриална зона Казанлък с Поземлен имот 06848.12.20– НТП с площ 52 308 кв.