ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

От 2005 г. Доставката на електроенергия в Югоизточна България е приватизирана от ЕВН България (част от EVN AG - Австрия) и е инвестирала над 770 млн. € през последните 15 години, за да подобри мрежата като основнa услуга за клиентите.

Бизнесът може да се възползва от либера­лизирания пазар на електроенергия, заку­пувайки от регистрирани търговци или директно от производителите в някои случаи. В случай на инвестиция в ново строителство има опростен процес от няколко бързи стъпки, за свързване към електрическата мрежа.Те отнемат до 30 дни след подаване на заявление. Новите потребители плащат такси за услугите за връзка по фиксирана и регулирана от правителството тарифна ставка. По данни на „Сити Газ" към средата на 2020 г., на територията на община Казанлък, са изградени над 41 км разпределителни газопроводи с над 700 отклонения за захранване на промишлени, обществено- административни и битови потребители. С така изградената мрежа и отклонения се дава възможност за захранване с газ на цялата промишлена зона и обществено- административните обекти в общината. Разпределителни газопроводи са изградени през землищата на повечето селища в общината.

Процедурата за присъединяване на нови индустриални обекти е опростена и бърза с цел да бъдат подпомогнати нови бизнес- инициативи. Тя отнема до 30 дни след подаване на необходимите документи и е част от цялостната процедура за издаване на строително разрешение.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Стара Загора, отговаря за услугите в 202 населени места в Област Стара Загора, вкл. и Казанлък. До всяко населено място в общината и индустриалните зони има осигурено водоподаване. Дружеството има ресурси и възможност да осигури необходимите количества според потребностите на инвеститора.

Процесът за новите потребители е част от цялостната 30 - дневна процедура за издаване на ново строително разрешение. Процесът за новите потребители е част от цялостната процедура за ново строителство. Инвеститорът / индустриалната зона заплаща всички допълнителни разходи за разширяване на ВиК мрежата, включително нови тръби и др.

ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ

Според проучване на Cisco, България е на 5-то място в света и на 3-то в Европа по скорост на интернет връзката. Оптично и ADSL покритие са най-популярните избори по отношение на достъпа до интернет. Цените варират в зависимост от скоростта и вида на договора (индивидуални или корпоративни клиенти).
В Казанлък има високоскоростно 5G покритие. Интернет достъп в Казанлък предлагат големите национални оператори, както и няколко местни доставчици на интернет услуги. Покритието е много добро. Градът има добра инфраструктура за достъп до оптичен интернет.