За Индустриална Зона Казанлък

Индустриална зона- Казанлък е публично съвместно дружество между община Казанлък и Национална компания Индустриални зони, който има за цел да привлече инвеститори от страната и чужбина като високи технологии, складова и логистична дейност и др. и улесни релизирането и установяването на техните инвестиционни проекти на територията на Община Казанлък.

Индустриална зона –Казанлък с площ 120 декара за първи етап ще предлага терени с изградена инфраструктура с възможности за електрозахранване, водоснабдяване, битова и дъждовна канализация, газификация, оптика. 

Планира се и построяване на бизнес сграда, в която да се намират офисите на Дружеството, конферентна зала с възможност за отдаване под наем, с цел осъществяване на срещи, конференции, форуми и други, заведение за хранене, банков клон и други услуги, които да отговорят на потребностите на бъдещите инвеститори.

Нашите бъдещи инвеститори ще разполагат с пълна институционална подкрепа, с цел повишаване на ефективността и благоприятстване за осъществяване на тяхната дейност.

 

Развитието на проекта за Индустриална зона в града ще допринесе за повишаване на стандарта на живот и благосъстоянието на жителите на града. Целите включват и създаването на местна общност от професионалисти в сферата на индустриите с висока добавена стойност. Спазвайки традицията на града за устойчиво и приобщаващо развитие  екипа на Индустриална зона Казанлък се стреми да привлече онези инвеститори от индустрии с висока добавена стойност, които биха допринесли за това развитие.

Нашата мисия е да създадем здравословна среда за всички фирми в зоните ни и да подпомогнем тяхното устойчиво развитие.

Местоположение

Централното географско местоположение на община Казанък и Индустриална зона - Казанлък я превръщат в локация, свързана с връзки към основните транспортни маршрути, свързващи източната, западната, северната и южната част на България. Градът има транспортни коридори за автомобилен и железопътен транспорт с всички части на страната.

До столицата София може да се стигне за 2 часа и 20 мин. До Пловдив за 1 час и 20 мин. До областния град Стара Загора за 30 мин. Лесно се достигат и пристанищните градове Бургас (Черно море)  и Русе (р. Дунав). Предстои стартитане на на нов мащабен транспортен проект- тунел Шипка, който ще бъде най краткият път от Истанбул до река Дунав.