Пламен Георгиев поема управлението на “Индустриална зона - Казанлък“ ЕООД

Пламен Георгиев поема управлението на "Индустриална зона - Казанлък" ЕООД. Това решение бе гласувано с мнозинство на 28.05.2024 г. на заседание на Общински съвет - Казанлък. Той бе и единственият кандидат, явил се на конкурса за директор на Индустриалната зона и получи оценка 7,56 от 8-членната комисия с председател зам.-кметът Даниела Коева на конкурса, който се състоя в 2 етапа - писмен и устен. Част от задължителните условия към кандидатите да бъдат допуснати до конкурс бяха изискванията за завършено висше образование, притежание на най-малко 5 години професионален опит и концепция за развитие на предприятието. Договорът за възлагане управлението на „Индустриална зона – Казанлък“ ЕООД ще бъде подписан след влизане на решението на Общински съвет - Казанлък в сила.

Пламен Георгиев Георгиев е бакалавър по „Макроикономика“ от факултет „Икономически и социални науки“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. В момента следва магистратура „Политическо управление и публични политики“ в Нов български университет – София. С богат опит в банковата сфера, регионалното управление на пенсионните фондове и акаунт мениджмънт в телекомуникационна компания. Бил е кмет на град Крън от 2019 г. до 2023 г.