ТРАНСПОРТНА СВЪРЗАНОСТ

Централното географско местоположение на община Казанлък я превръща в локация, добре обезпечена с връзки към основните транспортни маршрути, свързващи източната, западната, северната и южната част на България и Балканите.

Градът има транспортни кори-дори за автомобилен и железопътен транспорт с всички части на страната.

До столицата – София – може да се стигне за 2 часа и 50 минути, до най-големия регионален център - Пловдив за 1 час и 40 минути, до областния център Стара Загора за 40 минути.

Лесно се достигат и пристанищните градове Бургас (Черно море) и Русе (р. Дунав).

През следващата година предстои стартирането на нов мащабен транспортен проект - Тунел Шипка, който ще бъде най-краткият път от Истанбул до река Дунав.

Община Казанлък има удобни транспортни връзки до следните пристaнища:

  • Пристанище Бургас /Черно море/-190 km;
  • Пристанище Русе /река Дунав/ - 195 km
  • Пристанище Александруполис /Егейско море/ - 270 km

Казанлък предоставя добра железопътна свързаност като пресечна точка за пътнически и товарни превози във всички посоки чрез:

III-та главна железопътна линия (София – Карлово – Варна/Бургас), част от трасето на транс-европейски транспортен коридор VIII, обслужвана от три гари и две спирки;

IV-та четвърта главна жп линия (Русе – Ст. Загора – Кърджали – Подкова), част от трасето на транс-европейски транспортен коридор IX, чрез гарите Тулово и Дъбово, намиращи се в съседство.

От 2010 г. се осъществяват редовни превози на товари от Централна Европа до Турция и обратно от една от най-големите жп компании в Европа - Rail Cargo Austria, чрез базата на Товарна ЖП гара – Стара Загора.

Най-големите международни летища в страната са с удобен и бърз достъп от Казанлък:

  • Международно летище Пловдив – 125 km
  • Международно летище Бургас – 195 km
  • Международно летище София – 230 km

Distance to/ Разстояние до

кт/км1

miles/мили

Athens/ Атина

964

599

Belgrade/ Белград

589

365

Bucharest /Букурещ

290

180

Budapest/ Будапеща

963

599

Istanbul/ Истанбул

404

251

Kiev/ Киев

1204

748

Milan/ Милано

1604

997

Moscow/ Москва

2 058

1279

Munich/ Мюнхен

1522

946

Paris/ Париж

2 365

1470

Rotterdam/ Ротердам

2 366

1470

Thessaloniki/ Солун

466

290