Имоти от Индустриална Зона Казанлък

Имотите се намират в индустриалната част на град Казанлък в землището на с. Бузовград.


1. Поземлен имот 06848.12.282 НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 6614 кв.м

2. Поземлен имот 06848.12.283 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 11272 кв.м

3. Поземлен имот 06848.12.284 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 28199 кв.м

4. Поземлен имот 06848.12.285 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 14047 кв.м

5. Поземлен имот 06848.12.286 - НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 8204 кв.м

6. Предстои разширение на имота на Индустриална зона Казанлък  с Поземлен имот 06848.12.20– НТП с площ 52 308 кв.