• Хармонично съжителство между древност и съвремие
  • Богат фестивален и културен календар
  • Множество възможности за спорт и туризъм

Поемете дълбоко въздух и затворете очи за момент! Добре дошли в световноизвестната Долина на розите и Тракийските владетели! Земята на розите – това е визитната картичка на България пред света. Казанлък е сърцето на Долината на розите и географски център на България. Тук природата е събрала заедно красотата и величието на Балкана и долината, добавяйки топлите минерални извори. Казанлък и административната област предоставят условия за добро качество на живот, което привлича множество висококвалифицирани кадри да ги изберат като предпочитана дестинация за професионално развитие и живот.

По - високите заплати спрямо голяма част от другите региони в страната, създават добри предпоставки за по-високо качество на живот и достъп до широк набор от услуги и културни събития. Административната област предлага добра болнична и извън-болнична помощ - тук има над 80 МЦ, в т.ч. 7 лечебни заведения за болнична помощ, в т.ч.и модерни и съвременно оборудвани частни болници. Казанлък инициира обновяване на училищ-ната и обществената инфраструктура – 8 училища, социални зони и паркове в жилищни квартали. Привлечените средства от ЕС и собственото финансиране за последните 5 години е над 13 000 000 €. Като резултат на част от инвестициите през изминалия период 2007-2013 г.  е модерната визия на града със съвременния площад и редицата реновирани паркове, в т.ч. Розариум.

ИСТОРИЯ И ТУРИЗЪМ

В древността тук, в живописната Долина на розите, е съществувала богата тракийска култура. Откритите археологически обек-ти са от огромен интетес за науката и турис­тите - редица тракийски гробници са открити и експонирани - най-известната е Казанлъшката, която е под защитата на ЮНЕСКО, както и единствения засега, изцяло проучен тракийски град. - Севтополис.

В наши дни в Розариума се намира уникалния Музей на Розата. Съвременнат му сграда осигурява функционалното пространство за 900-те експоната.

Историческия музей Искра предоставя докосване до дъха, културата и изкуството на траките в т.нар. Зала на съкровищата - задължителна за посещения в Казанлък! Обиколка на отворените за посетители гробници около града също трябва да бъдат част от списъка за задължителни посещения. Друг негов обект е етнографски комплекс „Кулата".

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Фестивалът на Розата е сред най-забеле- жителните на Балканите. Той е сред най- харесваните събития, посещаван от хиляди турсити от цял свят. Фестивалът започва в края на Май.

Празниците в Долината на Тракийските царе са културно събитие, обедиянващо традиционни и съвременни форми на изкуство - музика, танци, рисуван и театър, фотография и нови технологии. Пресъздава се и се популяризира по съвременен начин богатото културно на­следство на древните траки.

СПОРТ И ОТДИХ

Казанлък и околностите предлага много добри условия за спортни дейности на открито: тенис, плуване, футбол, алпинимзъм и планинско ходене.

Условията за отдих и възстановяване също са привлекателни - наоколо са Казанлъшки минерални бани (Овощник) и Павел баня, чиито минерални извори имат доказани лечебни свойства.

В Казанлъшки минерални бани се изгради най-мащабния модерен SPA комплекс в административната област и широкия регион, който предоставя възмож­ности, както за отдих и възстановяване, така и за конгресен туризъм. Тази инвестция заявява безспорно мястото на Казанлък на картата на SPA и конгресния туризъм на Балканите.