• Казанлък и Стара Загора са сред първите градове в България, приели принципите на дуалното обучение
  • Множество професионални гимназии и научни институти, свързани с профила на местната икономика
  • Добре развити връзки между местния бизнес, местната власт и образователната система

В Казанлък има 3 професионални гимназии: ПГ "Иван Хаджиенов" - една от първите в България, приела принципите на дуалното образование; ПГ по лека промишленост и туризъм; ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт.

Множество технически специалности, вклю­чително машиностроене, мехатроника, елек­тротехника, електрическо оборудване и транспортно оборудване, автомехатроника, оборудване за автотранспорт, ИКТ в иконо­миката и инженерството, електронна търго­вия, управление на туризма, хотелиерство и др.

Общият брой на учениците в община Казанлък за учебната 2023/ 2024 година във всички учебни форми- дневна, вечерна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана е около 7790.

Моделът на дуалното образование е въведен в следните професионални области:

  • машинен техник (CNC)
  • електротехник

Проектът Домино, съфинансиран от Швейца­рия чрез БШПС, приключи през 2019, но бизнесът в Казанлък продължава да прилага неговите принципи със собствени средства. Тук се намира и Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов", член на асоциираните училища на ЮНЕСКО. Една от дисциплините е индустриален дизайн, също свързан с профила на местната икономика.

Другите две уважавани средни училища в Казанлък:  ПМГ „Никола Обрешков" с профили:  ''Математика'', ''Информатика'', ''Биология'', усилено изучаване на чужди езици и СУ “Екзарх Антим І” с профили: ‘’Предприемачески’’, ‘’Чуждоезиков’’, “ИКТ”, ‘’Музика’’.

Извън формалната образователна система тук, в Казанлък, е най-добрата в страната школа за млади физици под ръководството на емблематичният учител Теодосиев.

Успехът на учениците е пословичен и добре известен както на национално, така и на международно ниво.

В новооткрития Технически колеж в момента се обучават студенти по специалността „Технология на машиностроенето“. Колежът е създаден по съвместна инициатива на местния бизнес и местната власт с подкрепата на Министерството на образованието и Технически университет в София: 80% от таксите се заплащат от местния бизнес.

В града се намира Института по розата, част от Българската Селскостопанска Академия. Институтът участва в най-типичния сектор за Казанлък – производството на рози и етерични масла. Институтът работи по задачи, свързани с изследване и внедряване на растителни генетични ресурси.

В Казанлък функционира и Регионален Академичен център, част от мрежата РАЦ в страната на Българска Академия на науките, чиято задача е устойчиво партньорство между наука и бизнес. Тракийски университет, който се намира на 30 минути дистанция, в град Стара Загора, е член на Международната асоциация на университетите (IAU). Общият брой на студентите е над 7 000. В Университета има пет факултета: Медицина, Ветеринарна медицина, Земеделие, Педагогика, Икономика, Техника и технологии, предлагащ специалности в области като машиностроене и електротехника, електроника и автоматика.

Университетът и Института стартират съвместно обучение в Казанлък по нови специалности, свързани с розите и етерично-маслените култури и приложението на продуктите от тях.

ТУ-Габрово ще бъде лесно достъпен за 30 минути след откриването на тунел „Шипка“. Институтът за космически изследвания и технологии при БАН разполага със собствена космическа лаборатория, която се намира в Стара Загора. Има значителен потенциал за колаборация между Лабораторията и школата за млади физици.

Лабораторията работи по международни проекти и задачи от CERN.

Само на един час път от Казанлък се намира вторият по големина университетски център в страната - Пловдив, където са разположени 9 университета. Сред тях е пловдивският филиал на Технически университет - София с програми в два факултета - Факултет по електроника и автоматика и Машинен факултет. В Казанлък и Стара Загора има 30 центъра за професионално обучение, предлагащи широка гама от технически курсове за професионална квалификация.